ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl 

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

668 620 696

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Home programy PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ PDF Drukuj Email

Przedstawiona przeze mnie innowacja oparta jest na planie wprowadzania poszczególnych jednostek metodycznych opracowanych na podstawie własnych doświadczeń w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W tym celu przygotowałam 4 zestawy kart pracy do wykorzystania na zajęciach w powiązaniu z muzyką relaksacyjną i twórczą wizualizacją. Słuchana muzyka relaksacyjna przy blasku świec i samodzielne kolorowanie kart wg pomysłu dziecka dostarcza mu wielu przeżyć estetycznych. Dziecko staje się w ten sposób naturalnym twórcą. Aktywność dziecka należy i jest całkowicie zwrócona w kierunku budowania siebie, tworzenia swojego własnego obrazu i podziwianiu siebie w wykonanej pracy. Nauczyciel w trakcie takiej działalności dziecka nie ingeruje, nie doradza - daje dziecku pełną swobodę działania oraz dostarcza niezbędnych materiałów i przyborów. W części pierwszej zajęć tj. wprowadzającej, nauczyciel pełni rolę „przewodnika” w świat fantazji i wyobraźni dziecięcej, stosując umiejętnie teksty do wizualizacji oraz dobierając odpowiednie utwory do słuchania. W drugiej dziecko jest swoistym twórcą własnej pracy. Praca z mandalą to malowanie, rysowanie, wyklejanie wszelkim materiałem, oglądanie kart z mandalami oraz wypowiadanie się na temat ich wyglądu, obserwowanie naturalnych manadali   w przyrodzie np. stokrotka czy słońce, sztuka sakralna-okna w kształcie rozet  a nawet zegar na wieży kościelnej, układanie z klocków lub materiału przyrodniczego, wykorzystanie do utrwalenia liter, przygotowanie do nauki pisania a nawet wprowadzania instrumentów muzycznych. Zajęcia takie dostarczają dzieciom niezwykłych przeżyć estetycznych i emocjonalnych o wysokich walorach dydaktycznych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi w obecnych czasach jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Najważniejszymi są predyspozycje dziecka oraz poziom jego rozwoju, ale są to także: stopa życiowa społeczeństwa, zamożność (sytuacja materialna), warunki pracy, atmosfera pracy, ogólna sytuacja panująca w rodzinie. Sytuacje stresowe dla dziecka bardzo często są powodem pojawiania się u dzieci nerwic, różnych nadpobudliwości, braku koncentracji uwagi, trudności w nauce. Jak zatem pomóc naszym dzieciom, aby mogły wyrosnąć na spokojnych, myślących , wewnętrznie zintegrowanych ludzi? Czy można coś uczynić, aby spowolnić ich ruchliwość i ułatwić przyswajanie nowych wiadomości? Sposobem rozwiązania jest zabawa w malowanie, rysowanie, wyklejanie. Poprzez takie zajęcia można wpłynąć na:

  • rozwój percepcji wzrokowej,
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie sprawności manualnej,
  • pogłębienie możliwości koncentracji uwagi,
  • rozwój potencjału twórczego dziecka,
  • uspokojenie nadmiernie pobudzonej psychiki dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych; przywrócenie równowagi ich procesów nerwowych,
  • pobudzenie dzieci zahamowanych,
  • podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości,
  • kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy i otoczenia.

 

Autor innowacji:

mgr Dorota Szklarczyk