ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl 

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

668 620 696

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 
Home plan dnia
RAMOWY ROZKŁAD DNIA PDF Drukuj Email

 

Grupy pięciogodzinne

 

 08:00-08:30 – Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność w sali, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, zajęcia indywidualne podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

08:30-08:40 – Zabawa ruchowa.

 

08:40-09:10 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej, w sali lub w ogrodzie.

09:10-09:30 -  Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, gry i zabawy relaksacyjne,

 

09:30-09:40 – Czynności sanitarne.

 

09:40-10:00 – Spożywanie posiłku

 

10:00-10:30 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem  uzdolnionym.

 

10:30-11:00 – Zabawy dowolne i kierowane.

 

11:00-12:30 – Wycieczki i spacery, gry terenowe, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali zajęć, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

 

12:30-13:00 – Praca stymulacyjno - korekcyjna. Rozchodzenie się dzieci.

 

GRUPY DZIESIĘCIOGODZINNE

 

05:30-07:30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia poranne.

 

07:30-08:00 – Śniadanie.

 

08:00-11:00 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na powietrzu - prowadzone wg planu przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej.

 

11:00-11:30 – Czynności higieniczno-sanitarne.

 

11:30-12:00 – Obiad.

 

12:00-13:30 – Grupa młodsza - leżakowanie. Grupa starsza - odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, gry i zabawy relaksacyjne, praca z książką, zabawy, wycieczki.

 

13:30-14:00 – Czynności higieniczno - sanitarne.

 

14:15-14:40 – Podwieczorek.

 

14:40-16:30 – Zabawy ruchowe, tematyczne, praca indywidualna i w małych zespołach, zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia dzieci. Rozchodzenie się dzieci.