ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl 

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

668 620 696

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Home plan dnia
RAMOWY ROZKŁAD DNIA PDF Drukuj Email

 

Grupy pięciogodzinne

 

08:00-08:30 – Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność w sali, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, zajęcia indywidualne podejmowane z inicjatywy dzieci. Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy oraz o częstym myciu rąk.

08:30-08:40 – Zabawa ruchowa.

08:40-09:10 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej, w sali lub w ogrodzie. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk

09:10-09:30 -  Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, gry i zabawy relaksacyjne,

09:30-09:40 – Czynności sanitarne. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk

09:40-10:00 – Spożywanie posiłku

10:00-10:30 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem  uzdolnionym.

10:30-11:00 – Zabawy dowolne i kierowane. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa, zachowanie dystansu między dziećmi.

11:00-12:30 – Wycieczki i spacery, gry terenowe, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali zajęć, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne. Rozmowa na temat bezpieczeństwa.

12:30-13:00 – Praca stymulacyjno - korekcyjna. Rozchodzenie się dzieci.


 

GRUPY DZIESIĘCIOGODZINNE

 

 

05:30 -07:20 Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność dzieci w sali
w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe i tematyczne, konstruowanie z dowolnie wybranych elementów, zabawy w sali wg zainteresowań dzieci.
Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy oraz o częstym myciu rąk.

 

7:20 – 7:30 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno- sanitarne.Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk

 

 

07:30 – 08:00 Śniadanie.

 

08:00 – 11:00 Przygotowanie sali do zajęć. Różne formy zajęć wychowawczo dydaktycznych w sali prowadzone przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej. Zestawy zabaw ruchowych. Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy
z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk

 

11:00 – 11:15 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno-sanitarne. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk

 

11:15 – 12:00 Obiad. Wydawanie rozpoczyna się od grupy najmłodszej do najstarszej

12:00 – 13:20 Leżakowanie– dzieci młodsze. Odpoczynek - wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacyjnych. Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna lub w małych zespołach (ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia globalnego odczytywania wyrazów); rozwijanie uzdolnień – dzieci starsze. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk

13:20 – 13:30 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno-sanitarne Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk

 

13:30 – 14:00 Podwieczorek. Wydawanie rozpoczyna się od grupy najstarszej do najmłodszej

 

14:00 -16:30 Inne czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana: zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, wg zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa, zachowanie dystansu między dziećmi.

 

16:30 koniec pobytu dzieci w przedszkolu