ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl 

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

668 620 696

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Home plan dnia
RAMOWY ROZKŁAD DNIA PDF Drukuj Email

 

Grupy pięciogodzinne

 

08:00-08:30 – Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność w sali, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, zajęcia indywidualne podejmowane z inicjatywy dzieci. Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy oraz o częstym myciu rąk.

08:30-08:40 – Zabawa ruchowa.

08:40-09:10 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej, w sali lub w ogrodzie. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk

09:10-09:30 -  Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, gry i zabawy relaksacyjne,

09:30-09:40 – Czynności sanitarne. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk

09:40-10:00 – Spożywanie posiłku

10:00-10:30 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem  uzdolnionym.

10:30-11:00 – Zabawy dowolne i kierowane. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa, zachowanie dystansu między dziećmi.

11:00-12:30 – Wycieczki i spacery, gry terenowe, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali zajęć, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne. Rozmowa na temat bezpieczeństwa.

12:30-13:00 – Praca stymulacyjno - korekcyjna. Rozchodzenie się dzieci.


 

GRUPY DZIESIĘCIOGODZINNE

 

 

05:30 -07:20 Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność dzieci w sali
w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe i tematyczne, konstruowanie z dowolnie wybranych elementów, zabawy w sali wg zainteresowań dzieci.
Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy oraz o częstym myciu rąk.

 

7:20 – 7:30 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno- sanitarne.Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk

 

 

07:30 – 08:00 Śniadanie.

 

08:00 – 11:00 Przygotowanie sali do zajęć. Różne formy zajęć wychowawczo dydaktycznych w sali prowadzone przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej. Zestawy zabaw ruchowych. Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy
z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk

 

11:00 – 11:15 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno-sanitarne. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk

 

11:15 – 12:00 Obiad. Wydawanie rozpoczyna się od grupy najmłodszej do najstarszej

12:00 – 13:20 Leżakowanie– dzieci młodsze. Odpoczynek - wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacyjnych. Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna lub w małych zespołach (ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia globalnego odczytywania wyrazów); rozwijanie uzdolnień – dzieci starsze. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk

13:20 – 13:30 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno-sanitarne Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk

 

13:30 – 14:00 Podwieczorek. Wydawanie rozpoczyna się od grupy najstarszej do najmłodszej

 

14:00 -16:30 Inne czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana: zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, wg zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa, zachowanie dystansu między dziećmi.

 

16:30 koniec pobytu dzieci w przedszkolu