ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl 

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

668 620 696

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Home programy
PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ PDF Drukuj Email

 

Wykorzystanie Mandali we wszechstronnym oddziaływaniu

na dziecko w wieku przedszkolnym”

 

Wprowadzana innowacja metodyczna ma na celu wykorzystanie nowej metody pracy z dzieckiem, która w formie zabawy wpływa na wszystkie aspekty jego rozwoju. Posiada ona także walory terapeutyczne w odniesieniu do dzieci nadpobudliwych psychoruchowo – zespół ADHD. Zastosowanie tej metody na zajęciach dowolnych, plastycznych, zajęciach z zakresu mowy i myślenia, rozwijania pojęć matematycznych, przyrodniczych, umuzykalniających a także z zakresu wychowania zdrowotnego w znaczący sposób może wpłynąć na poprawę jakości pracy przedszkola.

Więcej…
 
ZDOLNY PRZEDSZKOLAK PDF Drukuj Email

       Przedszkole ma na celu wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole zatem kieruje, pobudza rozwój dziecka, dostarcza bodźców i treści wyzwalających jego aktywność.

       Poniżej zamieszczono "Plan stymulujący rozwój dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym - ZDOLNY PRZEDSZKOLAK" opracowany przez mgr Renatę Zielińską.

PLAN "ZDOLNY PRZEDSZKOLAK"

 
DZIECKO BEZPIECZNE W SWOIM ŚRODOWISKU PDF Drukuj Email

       Program wychowania przedszkolnego oraz scenariusze zajęć i zabaw "Dziecko bezpieczne w swoim środowisku" autorstwa nauczycielek Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku, Pań: Doroty Pawlak, Wioletty Suskiej, Jolanty Wolnej.

      Jest to program wspomagający edukację komunikacyjną i zdrowotną dla dzieci 3-6 letnch. Program dopuszczony do użytku przez Ministra Edukacji.

 

       

Fragment programu

 

 

 

 
Odmienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak PDF Drukuj Email

      

        Odmienna metoda nauki czytania została wprowadzona w marcu 2004 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Chełmku. Już po pierwszym miesiącu można było zauważyć efekty wprowadzenia metody I. Majchrzak, dzieci same potrafiły odszukać swoją wizytówkę, umieszczoną na ścianach oraz na krzesłach.

OPIS METODY

 
PIĘKNIE MÓWIMY PDF Drukuj Email

         "PIĘKNIE MÓWIMY" to program profilaktyki i terapii logopedycznej opracowany przez mgr Wiolettę Suską - logopedę - glottodydaktyka Samorządowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.

         Głównym założeniem programu jest zwrócenie szczególnej uwagi na stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy porzez działania skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.

 
WSPARCIE NA STARCIE PDF Drukuj Email

      "WSPARCIE NA STARCIE" to pragram adaptacyjny dla dzieci 3-6 letnich opracowany przez zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku.

 
WESOŁE PRZEDSZKOLE i przyjaciele PDF Drukuj Email

         Program wychowania i edukacji przedszkolnej "WESOŁE PRZEDSZKOLE i przyjaciele" autorstwa Małgorzaty Walczak - Sarao, Danuty Kręcisz, wyd. WSiP.

         Program ten jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz 17, zał nr 1).

 
NASZE PRZEDSZKOLE PDF Drukuj Email

     Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci "NASZE PRZEDSZKOLE" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaba-Żabińskiej, wyd. MAC, przeznaczony jest do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.

    Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r., nr 4 poz. 17) oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz.730). 

 

 
RAZEM W PRZEDSZKOLU PDF Drukuj Email

      Program wychowania przedszkolnego "RAZEM W PRZEDSZKOLU" autorstwa Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, wyd. WSiP; jest zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego.

      "Razem w przedszkolu" to tytuł programu, a zarazem hasło, które wyznacza miejsce i funkcję, jaką pełnią osoby znaczące wobec dziecka.

 
ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PDF Drukuj Email

    Program nauczania języka angielskiego dzieci od 2,5 lat do 6 lat "ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI" autorstwa: Agnieszki Przygodzkiej i Lidii Wrony, wyd. PROTEUSS.