ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT

Samorządowy Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Chełmek, ul. Brzozowa 9
 tel./fax 33 846 12 97
kadry@szspchelmek.pl 

konto bankowe
Bank PKO BP
77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Inspektor Danych Osobowych

668 620 696

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Home rekrutacja
rekrutacja
REKRUTACJA PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE!

 

W dniu 24.03.2020r. rodzice otrzymają informację telefoniczną dotyczącą tego,

czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

PROSIMY NIE ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE.

 
Rekrutacja 2020/2021 PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Samorządowego Zespołu

Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Chełmku

ogłasza zapisy dzieci

do przedszkola

na rok szkolny 2020/2021

 

 

UWAGA!

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie do dnia 10 lutego 2020 r.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2020 r.

Od dnia 17.02.2020 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7 wydawane będą wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku

dokumenty można pobrać również ze strony internetowej www.przedszkole2.szspchelmek.pl

 

Termin składania wniosków wraz z załącznikami
17.02.2020 r. - 6.03.2020 r. do godz. 15:00

 

 

Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-12-97

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z

ZASADAMI NABORU, KRYTERIAMI ORAZ TERMINAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - dostępne TUTAJ

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie - Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie - Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola - dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej

 
Rekrutacja do przedszkola 2019/2020 PDF Drukuj Email

 

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

 ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

 

     Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu

nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie Deklarację KONTYNUACJI

wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie do dnia 8 LUTEGO 2019 r.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją

z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2019 r. 

Od dnia 18.02.2019 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7 wydawane będą

wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku

(dokumenty można pobrać również ze strony internetowej)

 Termin składania wniosków wraz z załącznikami

18.02.2019 r. - 7.03.2019 r.  do godz. 15:00 

Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-12-97

należy zapoznać się z

ZASADAMI NABORU, KRYTERIAMI ORAZ TERMINAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - dostępne TUTAJ

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie - Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie - Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola - dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej