RAMOWY ROZKŁAD DNIA Drukuj

 

Grupy pięciogodzinne

 

 08:00-08:30 – Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność w sali, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, zajęcia indywidualne podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

08:30-08:40 – Zabawa ruchowa.

 

08:40-09:10 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej, w sali lub w ogrodzie.

09:10-09:30 -  Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, gry i zabawy relaksacyjne,

 

09:30-09:40 – Czynności sanitarne.

 

09:40-10:00 – Spożywanie posiłku

 

10:00-10:30 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem  uzdolnionym.

 

10:30-11:00 – Zabawy dowolne i kierowane.

 

11:00-12:30 – Wycieczki i spacery, gry terenowe, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali zajęć, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne.

 

12:30-13:00 – Praca stymulacyjno - korekcyjna. Rozchodzenie się dzieci.

 

GRUPY DZIESIĘCIOGODZINNE

 

05:30-07:30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia poranne.

 

07:30-08:00 – Śniadanie.

 

08:00-11:00 – Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na powietrzu - prowadzone wg planu przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej.

 

11:00-11:30 – Czynności higieniczno-sanitarne.

 

11:30-12:00 – Obiad.

 

12:00-13:30 – Grupa młodsza - leżakowanie. Grupa starsza - odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, gry i zabawy relaksacyjne, praca z książką, zabawy, wycieczki.

 

13:30-14:00 – Czynności higieniczno - sanitarne.

 

14:15-14:40 – Podwieczorek.

 

14:40-16:30 – Zabawy ruchowe, tematyczne, praca indywidualna i w małych zespołach, zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia dzieci. Rozchodzenie się dzieci.