JAK ROZWIJA SIĘ MOWA? Drukuj

             Począwszy od życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej zaś rozpoznaje głos matki.

Już w pierwszym miesiącu życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby.

Drugi i trzeci miesiąc to okres głużenia. Dziecko wydaje dźwięki typu: ga, aga, gha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje trening narządów artykulacyjnych.

Szósty miesiąc życia to okres gaworzenia, czyli powtarzania ciągów sylabowych typu: ba-ba, ma-ma, ta-ta.. Niemowlę coraz lepiej rozumie mowę, reaguje na swoje imię oraz ton głosu.

Pod koniec pierwszego roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretną sytuacją.

Drugi rok życia to okres burzliwego rozwoju mowy. Charakterystyczna jest "lawina" nowych słów, a pod koniec tego okresu dziecko buduje krótkie, proste zdania.

W okresie przedszkolnym maluch rozwija możliwości językowe poprzez: wzbogacanie zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.

 

Dziecko:

trzyletnie wykorzystuje w swojej mowie głoski: p,b,m,w,f,t,d,ch,ń,k,g,l oraz ś,ź,ć,dź

czteroletnie oprócz wyzej wymienionych, wymawia głoski syczące: s,z,c,dz.

pięcioletnie dodatkowo jeszcze głoski sz,ż,cz,dż oraz głoskę r.

sześciolatek buduje swobodnie wypowiedzi, prawidłowe pod względem gramatycznym, używając właściwie wymawianych głosek.

    

    Należy zwrócić uwagę na to, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową mową we wszystkich jej aspektach, inne trochę później.

 

Pamiętajcie jednak rodzice, jeżeli macie wątpliwości, to należy udać się do specjalisty.