27 maja w grupie Kwiatuszki odbyły się
kolejne zajęcia z innowacji pedagogicznej
„Przedszkolak i emocje”.
Na podstawie zabawy dydaktycznej – Kostka uczuć,
dzieci uczyły się słuchania innych oraz proszenia o pomoc .
Słuchając wiersza „Nowy kolega” dzieci uczyły się
przyjmowania prawidłowej postawy wobec przyjaciela.