We wrześniu w naszym przedszkolu rozpoczął się cykl zajęć związanych
z bezpieczeństwem na drodze.
Dzieci zapoznawały się z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.
Na pobliskim skrzyżowaniu SŁONECZKA, uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię.

W trakcie zajęć wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające
z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Ponadto dzieci wykonały mnóstwo różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym.