Nauka języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022 odbywa się w oparciu o autorski program ,, I love Boo ” opracowany przez panią Ewę Wodzicką-Dondziłło, wydawnictwa MAC, zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

   Wyżej wymieniony program stwarza możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka, aktywizuje wszystkie zmysły, wykorzystuje metodę reagowania całym ciałem, jest wzbogacony o podręczniki, wyprawkę oraz o nagrania które ułatwiają wprowadzanie i utrwalanie materiału leksykalnego.

mgr Eliza Pędziałek-Krysta

grupa Kwiatuszki
wtorek: 10.00-10.30
czwartek: 10.00-10.30

grupa Motylki
wtorek: 10.30-10.00
czwartek: 10.30-11.00

grupa Sówki
środa: 10.30-11.00
czwartek: 9.30-10.00

grupa Misie
poniedziałek: 10.00-10.30
piątek: 10.00-10.30
mgr Joanna Wójcik

grupa Pszczółki
poniedziałek: 10.30-11.00
wtorek: 10.00-10.30

grupa Kotki
czwartek: 10.00- 10.30
piątek: 10.30-11.00

grupa Słoneczka
poniedziałek: 11.00- 11.30
środa: 10.30-11.00

grupa Biedronki
poniedziałek: 10.00-10.30
środa: 10.00-10.30  

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU

          Dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka dwóch języków jednocześnie, języka ojczystego i obcego, jest korzystna. Małe dzieci charakteryzują się niezwykłą plastycznością mózgu. Dzięki temu bez trudu wychwytują subtelne różnice pomiędzy dźwiękami. Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że dla naszych przedszkolaków  jest to przyjemne doświadczenie i jest to sposób na naukę bez wysiłku. Na zajęciach dzieci biorą udział   w zabawach ruchowych, śpiewają piosenki, wykorzystuje się zabawki, fiszki, karty obrazkowe,  stosuje metodę TPR która bazuje na naturalnym sposobie przyswajania wiedzy przez dzieci i jest dla nich świetną zabawą. Naturalna potrzeba komunikacji sprawia, że dzieci odpowiednio zachęcone chętnie podejmują próby wysłowienia się w języku obcym. Również dzieci młodsze zdecydowanie lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego, czyli dźwięków nowego języka, ponieważ ich aparat mowy jest jeszcze w trakcie rozwoju. Dzieci bardzo szybko akceptują fakt, że angielski służy do komunikowania się i dlatego nauka języka nie jest dla nich sztuczna. Ze względu na zabawową formę zajęć dzieci są pozytywnie nastawione do angielskiego, który często staje się ich ulubionym przedmiotem. Wzmacnia to motywację wewnętrzną dzieci i gwarantuje lepsze wyniki w dalszej nauce.