W czerwcu 2024 roku dobiegła końca realizacja Innowacji Pedagogicznej
Metodycznej „Kiedy rymujesz- lepiej zapamiętujesz!” w Grupie „MOTYLKI”. Innowacja ta
trwała cały rok szkolny 2023/2024. W tym czasie dzieci zostały zapoznane z 17 wierszykami
dotyczącymi treści materiału z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Dotyczyły one aktualnie realizowanej tematyki kompleksowej. Ich regularne utrwalanie
i powtarzanie sprawiło, że dzieci zapamiętywały nowy materiał z łatwością i bez zbędnego
stresu.Dzięki wprowadzonej innowacji dzieci miały okazję nauczyć się takich wierszy jak:
„Jesień”, „Owoce i warzywa”, „Światła drogowe”, „Symbole narodowe”, „Sprzątamy
zabawki”, „Prezent dla Mikołaja”, „Choinka”, „Miesiące”, Dni tygodnia”, „Zmysły”,
„Kochamy dinozaury”, „Ziemia”, „Wiosna”, „Odpady”, „Figury geometryczne”, „Na
farmie”, „Bawimy się zgodnie”.
Innowacja odniosła spory sukces i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem dzieci.
Wszystkie dzieci z Grupy „MOTYLKI” bardzo chętnie wzięły w niej udział. Nikt nie
zrezygnował. Spośród 25 dzieci biorących udział w innowacji aż 11 osób nauczyło się
wszystkich 17 zaproponowanych wierszy. Aktywność dzieci nie osłabła wraz
z pojawiającymi się kolejnymi wierszami do nauki. Najmniej zaangażowane osoby nauczyły
się 10 zaproponowanych wierszy, więc to i tak bardzo wysoki wynik.
Wszystkie cele założone w innowacji zostały osiągnięte. Dzięki aktywności
i zaangażowaniu dzieci i rodziców „MOTYLKI” zdobyły wiedzę i usystematyzowały ją
w sposób kreatywny, rozwinęły umiejętności komunikacyjne i językowe, oswoiły się z tremą
przed wystąpieniami publicznymi, nauczyły się systematycznej pracy i uzmysłowiły sobie jej
wpływ na osiągane przez nich efekty, zwiększyli motywację wewnętrzną do nauki i przede
wszystkim wzmocnili swoją pamięć i koncentrację uwagi za pomocą treningu mózgu.

Składam serdeczne podziękowania Rodzicom dzieci z Grupy „MOTYLKI” za
ciepłe przyjęcie innowacji i ogromne zaangażowanie w pracę z dziećmi
w swoim czasie wolnym podczas uczenia dzieci wierszyków na pamięć
w domach. Bez Was nie byłoby tego sukcesu! DZIĘKUJĘ! 🙂 

 

Katarzyna Turaczyk