PLANETA DZIECI: PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO W ŚWIECIE WARTOŚCI
Program wychowania i edukacji przedszkolnej „Planeta dzieci” – autorstwa Jolanty Wasilewskiej, wydawnictwo WSiP. Program jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat. Celem programu jest: zdobywanie wiedzy w czterech aspektach – uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się, aby być. Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Program zawiera również metodę dobrego startu. Metoda, która w założeniu łączy: słuch (pracę z piosenką), ruch (zajęcia ruchowe), wzrok (analizę wzorów), dotyk (wodzenie palcem po śladzie), sprawność manualną (kreślenie wzorów). Jej celem jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka oraz przygotowuje do nauki czytania i pisania.

I LOVE BOO
     ,, I love Boo ”  to autorski program pani Ewy Wodzickiej-Dondziłło, wydawnictwa MAC, zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. To program który stwarza możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka, aktywizuje wszystkie zmysły, wykorzystuje metodę reagowania całym ciałem, jest wzbogacony o podręczniki, wyprawkę oraz
o nagrania które ułatwiają wprowadzanie i utrwalanie materiału leksykalnego.

WYKORZYSTYWANIE MANDALI WE WSZECHSTORNNYM ODDZIAŁYWANIU NA DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Wprowadzana innowacja metodyczna ma na celu wykorzystanie nowej metody pracy z dzieckiem, która w formie zabawy wpływa na wszystkie aspekty jego rozwoju. Posiada ona także walory terapeutyczne w odniesieniu do dzieci nadpobudliwych psychoruchowo – zespół ADHD. Zastosowanie tej metody na zajęciach dowolnych, plastycznych, zajęciach z zakresu mowy i myślenia, rozwijania pojęć matematycznych, przyrodniczych, umuzykalniających a także z zakresu wychowania zdrowotnego w znaczący sposób może wpłynąć na poprawę jakości pracy przedszkola.

ZDOLNY PRZEDSZKOLAK
Przedszkole ma na celu wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole zatem kieruje, pobudza rozwój dziecka, dostarcza bodźców i treści wyzwalających jego aktywność. „ZDOLNY PRZEDSZKOLAK” opracowany przez mgr Renatę Zielińską.

DZIECKO BEZPIECZNE W SWOIM ŚRODOWISKU
Program wychowania przedszkolnego oraz scenariusze zajęć i zabaw „Dziecko bezpieczne w swoim środowisku” autorstwa nauczycielek Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku, Pań: Doroty Pawlak, Wioletty Suskiej, Jolanty Wolnej. Jest to program wspomagający edukację komunikacyjną i zdrowotną dla dzieci 3-6 letnich. Program dopuszczony do użytku przez Ministra Edukacji. 

ODMIENNA METODA NAUKI CZYTANIE DR IRENY MAJCHRZAK           
Odmienna metoda nauki czytania została wprowadzona w marcu 2004 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Chełmku. Już po pierwszym miesiącu można było zauważyć efekty wprowadzenia metody I. Majchrzak, dzieci same potrafiły odszukać swoją wizytówkę, umieszczoną na ścianach oraz na krzesłach.

PIĘKNIE MÓWIMY      
To program profilaktyki i terapii logopedycznej opracowany przez mgr Wiolettę Suską – logopedę – glottodydaktyka Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. Głównym założeniem programu jest zwrócenie szczególnej uwagi na stymulowanie
i wspomaganie rozwoju mowy poprzez działania skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców. 

WSPARCIE NA STARCIE 
To program adaptacyjny dla dzieci 3-6 letnich opracowany przez zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku.