W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej grupa „Misie”
uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „ZABAWA SZTUKĄ”,
którego twórczynią jest Pani Dagmara Drabik.
Założeniem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji
z kompetencjami kluczowymi oraz założeniami pedagogiki freblowskiej.

Dzieci z grupy „Misie” uczestnicząc w akcji
wykonywały wszelkiego rodzaju zadania,
które wymagały od nich kreatywności, inwencji twórczej
oraz wykorzystania ciekawych technik plastycznych.
Przedszkolaki miały możliwość między innymi budować freblowskie konstrukcje,
tworzyć swoje własne kije deszczowe czy jadalne obrazy.
Poznały także dzieła wielu znakomitych artystów – malarzy.
Rozbudzona w dzieciach kreatywność przyczyniła się
do zdobycia przez grupę certyfikatu ukończenia projektu. 

Gratulujemy „Misiom” zaangażowania w działania w ramach projektu!