Dzieci 6-letnie z naszego przedszkola uczęszczają na zajęcia religii prowadzone przez mgr Elżbietę Żołnę-Smołkowicz.

Grupa Kotki:

Poniedziałek 13:00 – 14:00

Wtorek 13:00 – 14:00

Grupa Sówki:

Poniedziałek 8:30 – 9:30

Wtorek 8:30 – 9:30