W ramach rozwijania zainteresowań i nawyków czytelniczych wśród dzieci,
grupa Pszczółki odbyła cykl spotkań pt.: ,,15 minut dla ucha”, aby wspólnie z grupami Misie i Motylki spędzać czas
na wysłuchaniu krótkich utworów czytanych przez panie nauczycielki.

Przedszkolaki uważnie przysłuchiwały się przygodom bohaterów z książek,
dzieliły się wiedzą na ich temat i analizowały treści utworów.

Wspólne 15-minutowe spotkania miały na celu zarówno kształtowanie zainteresowań
czytelniczych wśród najmłodszych, jak i rozwijanie myślenia i wyciszenie organizmu.
Grupa Pszczółki serdecznie dziękuje Misiom i Motylkom za spotkania,
możliwość wymiany doświadczeń oraz wspólnie spędzony czas!