Ogłoszenie !!!

21 marca (poniedziałek)

obchodzimy „Pierwszy dzień

wiosny”.

Prosimy o ubranie dzieci

na zielono.