W grupie ,,Motylki” w ramach ewaluacji innowacji pedagogicznej
pt. ,,Aktywny przedszkolak – zabawy stymulujące zmysły”,
realizowanej w bieżącym roku szkolnym, zorganizowany został
konkurs plastyczny ,,Moje sensoryczne dzieło sztuki”.
Celem konkursu było rozwijanie inwencji twórczej,
pobudzanie wyobraźni i kreatywności,
stymulowanie zmysłów oraz rozwijanie umiejętności manualnych.

Prace starszaków odznaczały się oryginalnością, starannością i kreatywnością,
stąd komisja miała trudne zadanie, by wybrać zwycięzcę.
Rozstrzygnięcie wyników nastąpiło 07. czerwca – wszyscy uczestnicy otrzymali upominek
i pamiątkowy dyplom, natomiast laureaci I., II. i III. miejsca – nagrodę oraz dyplom.

I. miejsce – Anita

II. miejsce – Lilianna

III. miejsce – Igor

Gratulujemy!

Z kolei w środę, 05. czerwca, aby usystematyzować wiedzę przedszkolaków
zdobytą podczas realizacji poszczególnych tematów innowacji, odbył się test wiedzy.
Dzieci najpierw pracowały w grupach rozwiązując zagadki,
a następnie każdy musiał się samodzielnie zmierzyć z zadaniem dotyczącym zmysłów,
wykorzystując planszę i klamerki.
,,Motylki” doskonale współpracowały ze sobą, pokazując swoje zaangażowanie oraz umiejętności.