W ramach realizacji tematyki kompleksowej dotyczącej zasad bezpieczeństwa pieszych na drodze,
nasze przedszkolaki z grupy „Motylki” i „Biedronki” udały się na spacer ulicami miasta,
aby utrwalić znaczenie wybranych znaków drogowych,
a przede wszystkim przypomnieć zasady bezpiecznego
poruszania się w grupie poza terenem przedszkola.

Starszaki szczegółowo omówiły i zademonstrowały prawidłowe przechodzenie na drugą stronę jezdni,  oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym. Dzieci zwróciły uwagę na różne oznaczenia przejścia dla pieszych.
Wykazały się znajomością znaków drogowych i dużą rozwagą podczas poruszania się w grupie.
Prawdziwy przedszkolak dba o bezpieczeństwo swoje i innych!