W grupie „Biedroneczki” w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” odbyły się zajęcia dydaktyczne „Co i dlaczego dymi?”, których celem było rozpoznawanie różnych źródeł dymu oraz określanie przyczyn wydobywania się dymów. Dzieci dowiedziały się, co zanieczyszcza powietrze
i jak zmniejszyć zanieczyszczenie.