Przedszkolaki z grupy “Kwiatuszki” w ramach programu “Czyste powietrze wokół nas”
uczestniczyły w zajęciach pt. “Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
Celem zajęć było zwiększenie wiedzy dzieci dotyczącej szkodliwości dym
papierosowego i skutków palenia papierosów.

Dzieci dowiedziały się, że zarówno bierne, jak i aktywne palenie przynosi ze sobą
poważne skutki zdrowotne.
Przedszkolaki w czasie zajęć ćwiczyły kompetencje
w zakresie umiejętności zachowania się,
gdy znajdują się w zadymionych
pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inni palą papierosy.

Dzieci z pełnym zaangażowaniem wykonały plakat z prośbą do rodziców:

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!