24 kwietnia w Parku Rodzinnym przy ul. Brzozowej w Chełmku
odbyło się wydarzenie pod nazwą: DRZEWO DLA KLIMATU
inaugurujące Tydzień dla Ziemi 2023 w gminie Chełmek.
W spotkaniu tym uczestniczyły także dzieci z grupy zajączki.
Przedszkolaki zasadziły kilka drzew, poznały ich znaczenie
w ekosystemie a także będą miały okazję je obserwować podczas spacerów.
Bardzo dziękujemy Pani Anastazji Wójcik za zaproszenie dzieci
do udziału w tej lekcji edukacyjnej.
Była ona bardzo cenna ze względu na bezpośrednie zaangażowanie dzieci.