Przedszkolaki z gr. „Kotki” uczestniczyły w 5 lekcji akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Podczas tej lekcji dzieci poznały najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Dzieci utrwaliły 10 zasad bezpieczeństwa w górach, zasady bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu oraz omówiły zasady dbania o zdrowie w zimowe dni. Podczas zajęć dzieci wykonywały karty pracy, które pomogły utrwalić zdobytą wiedzę. Każdy przedszkolak oraz placówka otrzyma także dyplom uczestnictwa w lekcji.