W grupie ,,Motylki” odbyła się już szósta lekcja w ramach udziału
w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Dzieci Uczą Rodziców”. Tym razem temat główny brzmiał: ,,Tolerancja”.
Przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzą dotyczącą tego zagadnienia, a także pojęcia ,,empatia”.Podsumowaniem zajęć było rozwiązanie karty pracy przedstawiającej flagi różnych państw.
Głównym celem lekcji było promowanie akceptacji, zrozumienia i szacunku,
rozwijanie pozytywnych postaw wobec różnorodności
i podkreślenie, jak ważne jest, abyśmy wszyscy wspierali się nawzajem w naszej unikalności.