W grupie ,,Motylki” odbyła się już ósma, a tym samym
przedostatnia lekcja w ramach
udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Dzieci Uczą Rodziców”.
Temat główny brzmiał: „Polska i Europa – razem przez 20 lat!”,
stąd przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę w zakresie członkostwa
naszego kraju we wspólnocie Unii Europejskiej poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej.

Podsumowaniem zajęć było rozwiązanie karty pracy – pokolorowanie flagi Unii Europejskiej.
Celem zajęć było pokazanie najmłodszym, jak Polska współpracuje z innymi krajami
w Europie i jakie to ma efekty dla nas wszystkich.