W grupie ,,Motylki” odbyła się ostatnia – dziewiąta lekcja w ramach
udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Dzieci Uczą Rodziców”.
Temat główny brzmiał: ,,Poznaj swojego sąsiada”.

Starszaki utrwaliły posiadają już wiedzę dotyczącą naszego kraju,
a następnie poznały tradycje, kuchnię i zabytki Czech poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej.
Podsumowaniem zajęć było rozwiązanie karty pracy – pokolorowanie zabytkowego zamku.