W grupie „Biedroneczki” odbyła się druga lekcja w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ” Dzieci uczą rodziców”.
Lekcja pt. „Leśne opowieści” poświęcona była tematyce zwierząt leśnych, roślinności oraz zasadom zachowania się w lesie.
Dzieci oglądały prezentację multimedialną, wykonały zadania w kartach pracy.
Na zakończenie lekcji dzieci otrzymały dyplomy „Miłośnika lasu”.