„Niech się wreszcie każdy dowie,
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.”

20. listopada – jak co roku – nasze przedszkole dołączyło do akcji Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.
Jest to święto, które przypomina wszystkim, jak ważne są dzieci i ich prawa.
Dzień Praw Dziecka to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na całym świecie.

 W poniedziałek przedszkolaki oraz nauczyciele i pracownicy naszej placówki
przybyli do przedszkola w niebieskich strojach. Kolor ten jest symbolem jedność z dziećmi na całym świecie. 

W każdej z grup wychowawcy zorganizowali zajęcia, które przybliżyły dzieciom istotę Konwencji o Prawach Dziecka,
zapoznali wychowanków z ich prawami, a także wykonali wspaniałe prace plastyczne. 

Wszystkie dzieci zgromadziły się również na sali gimnastycznej, by razem zaśpiewać „Piosenkę o Prawach Dziecka”,
a także wspólnie się bawić przy muzyce. 

Każda z grup otrzymała z tej okazji pamiątkowy dyplom. 

 

 MISIE

SŁONECZKA

ZAJĄCZKI

KWIATUSZKI

PSZCZÓŁKI

SÓWKI

MOTYLKI