Choć jesteśmy jeszcze dziećmi,
grzecznościowe zwroty znamy
i gdy tylko jest potrzeba,
to je zawsze używamy.”

We wtorek przedszkolaki obchodziły Dzień Zwrotów Grzecznościowych.
Przepraszam, proszę, dziękuję – to słowa,
których powinniśmy używać na co dzień.
Stosowanie ich świadczy o wysokiej kulturze osobistej.
Dlatego też i my świętowaliśmy ten
wyjątkowy dzień, by przypomnieć przedszkolakom jak ważne
jest znanie i używanie magicznych słów.
Opanowanie zasad dobrego wychowania zaprocentuje
przyjaznymi relacjami z innymi ludźmi.
W każdej z grup przeprowadzone zostały zajęcia podczas których dzieci przypomniały
sobie najważniejsze zwroty grzecznościowe, dowiedziały się, kiedy należy ich używać,
a także integrowały się ze swoimi rówieśnikami w czasie zabaw.
Przedszkolaki wykonały również tematyczne prace plastyczne,
które przyozdobiły nasze tablice. 

SÓWKI

ZAJĄCZKI

PSZCZÓŁKI

 

MISIE

 

KWIATUSZKI

SŁONECZKA

MOTYLKI