W ramach realizacji programu „EkoPrzyjaciela”
w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone
następujące zajęcia:

Grupa „Motylki” – „Dbamy o naszą planetę”.
Celem zajęć było przypomnienie,
w jaki sposób możemy zadbać o naszą Ziemię.
Dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami
oraz sprawnie posegregowały „śmieci”.

Grupa „Sówki” – „Co rozpuszcza woda”.
Celem głównym zajęć było wykonanie doświadczeń w grupie
oraz analiza „co może rozpuścić woda”.

Grupa „Słoneczka” – „Zima wokół nas”.
Przedszkolaki przypomniały sobie cechy charakterystyczne dla pory roku
uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach,
po których wykonały prace plastyczne.

Grupa „Zajączki” – „Poznajemy stany skupienia wody”.
Celem zajęć było przybliżenie dzieciom
zagadnień związanych ze stanami skupienia wody
poprzez doświadczenia i ilustracje.
Dzieci poznały również jak przebiega obieg wody w przyrodzie.

Grupa „Biedroneczki” – „Czysta woda – źródłem życia”.
Dzieci podczas zajęć zdobyły informacje na
temat możliwości wykorzystania wody przez człowieka do różnych celów
oraz zapoznały się z jej różnymi stanami skupienia.

Grupa „Kwiatuszki” – „Zabawy z wodą”.
Celem zajęć było utrwalenie wiadomości na temat właściwości wody.
Podczas zajęć dzieci miały okazję wziąć udział w serii doświadczeń
i dowiedzieć się co rozpuszcza woda.
Co wodę barwi i co odbarwia oraz przeprowadzić
doświadczenie dotyczące krystalizacji soli.

Grupa „Misie” – „Żywioły Matki Natury” 
Przedszkolaki przypomniały sobie jakie
cztery żywioły występują na naszej planecie.
W czasie zajęć przyporządkowywały
ilustracje do odpowiednich żywiołów, a także
obserwowały eksperymenty, które ukazały im,
że wszystkie żywioły są od siebie współzależne.

„Grupa Pszczółki” – „Chcemy oddychać czystym powietrzem”
Celem zajęć było zapoznanie z rodzajami dymów
oraz przyczyn zanieczyszczenia powietrza.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się
w jaki sposób powstaje smog
i jak ograniczyć jego powstawanie.