Empatia, nabywanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
i niesienie pomocy innym, to tematyka kolejnych zajęć
z zakresu Innowacji pedagogicznej Przedszkolak i jego emocje.
Dzieci wysłuchały bajki pt. Wstydliwy smok, określając jego emocje w różnych sytuacjach.
W zabawie „Smutny i wesoły piesek” dzieci wyrażały opiekuńczą postawę wobec zwierząt.