„…Radość, smutek, strach, zdziwienie
Jeszcze złość – kapryśna dama
Takie znamy już emocje
A to tylko część wybrana!”

W grupie „Sówki” realizowana jest innowacja pedagogiczna
pod tytułem: „Nazywam, rozpoznaję i akceptuje emocje”.
Przedszkolaki w miesiącu maj oraz czerwiec
realizowały temat: „Widzę, słyszę i czuję!” oraz „Żywimy się emocjami”

To w jakim stopniu rozwinięte są nasze zmysły, ma również wpływ na nasze emocje.
Stałe stymulowanie poszczególnych zmysłów usprawnia nasze umiejętności do rozpoznawania, akceptowania
i radzenia sobie z poszczególnymi emocjami. Idealnym i najbardziej oczywistym przykładem wpływu naszych zmysłów
na pojawiające się emocje jest muzyka. Jej tempo, rytm czy też głośność realnie wpływają na to co czujemy.
W jednym zadaniu dzieci wysłuchały utworu „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego – zadaniem dzieci
było okazać emocje do danego utworu.

Emocje jak pokarm, wpływają na kondycje naszego ciała i jeśli potrafimy dostarczyć ich do naszego organizmu świadomie
i w sposób racjonalny, mają wpływ na nasze zdrowie, efektywność i motywację.
Zadaniem przedszkolaków było określić w jakich sytuacjach odczuwamy strach, smutek, szczęście oraz złość.
Emocje są bardzo ważne dla każdego z nas, dlatego powinniśmy
odczuwać zarówno radość, jak i smutek, czy też strach.