Innowacja pedagogiczna “ Mali odkrywcy’ w grupie “Biedroneczki”
w I semestrze 2023/2024 roku.
W I semestrze zrealizowano następujące zagadnienia:

„Jesienne spotkania z przyrodą” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
Porównywanie i odróżnianie cech charakterystycznych dla różnych pór roku.
Nazywanie kolorów jesiennych.
Wykonywanie prac plastycznych z materiału przyrodniczego.
“Poznajemy najbliższe otoczenie” – spacer po najbliższej okolicy.
Prowadzenie obserwacji przyrodniczych “Zimą”, opisywanie cech charakterystycznych dla obecnej pory roku.
‘’Czysta woda – źródłem życia” – prowadzenie prostych doświadczeń.
Poznanie  właściwości wody, stanów skupienia, w jakich występuje woda oraz jej rozpuszczalności.
‘’Nie wszystko jest takie same” – poznawanie różnych faktur
z wykorzystaniem maty sensorycznej.

 

„JESIENNE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ”

„POZNAJEMY NAJBLIŻSZE OTOCZENIE”

„CZYSTA WODA – ŹRÓDŁEM ŻYCIA”

„NIE WSZYSTKO JEST TAKIE SAME”