W roku szkolnym 2023/2024 grupa „Misie” realizuje innowację
pedagogiczną pt.„Przedszkolak w świecie sztuki”.
Głównym założeniem innowacji
jest rozszerzenie treści programowych
z zakresu szeroko pojętej sztuki.  

W ramach realizacji innowacji grupa uczestniczyć będzie w projekcie edukacyjnym
D. Drabik „Zabawa sztuką”. Innowacja, jak i sam projekt mają wprowadzić dzieci w świat sztuki,
przybliżyć dzieciom życie i twórczość znanych i mniej znanych artystów,
a także zaznajamiać dzieci z nowymi technikami plastycznymi i nie tylko.
Wszystko to ma propagować sztukę w korelacji z kompetencjami kluczowymi. 

W miesiącu wrześniu przedszkolaki realizowały jedno z zadań
wskazanych w projekcie „Zabawy sztuką”. Dzieci w czasie zajęć miały możliwość poznać życie
oraz twórczość Yayoi Kusimy – japońskiej malarki i rzeźbiarki.
Głównym zadaniem dzieci było stworzenie „Magicznego drzewa” – instalacji pełnej kropek. 

 

 

W październiku „Misie” zrealizowały kolejne zadanie w ramach projektu.
Tym razem przedszkolaki miały możliwość zamienić się w konstruktorów.
Przy pomocy wykałaczek i ciecierzycy stworzyły wspaniałe freblowskie konstrukcje. 

 

 

Miesiąc listopad był czasem uczestnictwa grupy dzieci
w konkursie plastycznym pt.: „Ten magiczny czas”.
W ramach konkursu dzieci samodzielnie tworzyły kartki,
których tematem przewodnim był świąteczny czas. 

 

W grudniu natomiast przedszkolaki miały możliwość obcować ze sztuką … teatralną.
W czasie wyjazdu do teatru obejrzały spektakl, a także miały możliwość zajrzeć
za kulisy teatru. Dowiedziały się jak nazywają się poszczególne lalki, a także jak
one powstają.