W czwartkowe przedpołudnie dzieci z grupy Słoneczka wspólnie ze swoją panią
wykonały jesienne kompozycje. Przedszkolaki najpierw oglądały przyniesione rośliny
– kwiaty, zioła, trawy, a następnie z wielkim zaangażowaniem układały kolorowe kompozycje.
Słoneczka wykazały się dużą kreatywnością i wyobraźnią.
Ich prace mogliśmy oglądać w czasie wystawy na przedszkolnym korytarzu.