Po raz pierwszy prawa dzieci ujęto w Deklaracji Genewskiej 1924 r., natomiast pełny ich zbiór został zapisany w Konwencji o prawach dziecka przygotowanej przez Organizacje Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Prawa zawarte w Konwencji.

Konwencja o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych jest ważną umową między państwami, które zobowiązały się chronić prawa dzieci.

„Słoneczka”, w swojej grupie omawiały prawa i obowiązki oraz starały się je wyjaśnić. W czasie zajęć odbyła się prawdziwa BURZA MÓZGÓW.