Grupa ,,Misie” doczekała się rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod tytułem „Awantura o Skrzyszowską Maję” zorganizowanym przez Zarząd Koła Pszczelarzy Skrzyszów. Wpłynęły 1472 prace a nasze przedszkolaki zdobyły wyróżnienie, nagrody, w postaci przepięknie ilustrowanej książki oraz kredki. Przypomnijmy, że warunkiem udziału w konkursie było nadesłanie pracy plastycznej w dowolnym formacie w układzie poziomym lub pionowym przedstawiającej zagadnienia:

a) rola pszczoły w przyrodzie;

 b) zagrożenia dla pszczół wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa;

 c) sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół;

d) możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Gratulujemy sukcesu !