Data 25 stycznia 1945 r. jest datą szczególną w historii Chełmka. Tego właśnie dnia,  77 lat temu nasze miasto zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej.

Chełmek to gmina, nasza mieścina,

tu mieszka cała moja rodzina.

Słyniemy z butów i mamy szkolę,

gdzie się znajduje nasze przedszkole……

Realizując zagadnienia w zakresie poznawania tradycji małej ojczyzny, dzieci z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, z grupy „Misie” podczas ciekawych zajęć, zabaw zdobyły i poszerzyły wiedzę na temat swojej miejscowości. Poznały historię i legendę, ważne instytucje, zabytki, herb miasta oraz  wykonały prace plastyczne.

A oto wspomnienie z 2021 roku,

kiedy grupa „Misie” wraz z wychowawcami Jolantą Wolną i Elizą Pędziałek – Krysta brała udział w konkursie organizowanym przez GUS w Krakowie

pt. „Moja gmina w cyferkach” zachęcających mieszkańców Chełmka do Spisu Powszechnego.