W 2008 r. przedszkole przeniosło swoją siedzibę z ul. Brzozowej 1 na ul. Brzozową 9. Zmiana ta spowodowała nieporównywalne poprawienie warunków lokalowych. Dzieci mogły rozpocząć edukację przedszkolną w jasnych i przestronnych salach dydaktycznych. Mamy też gabinet logopedy.  

Na podkreślenia zasługuje fakt, że posiadamy salę gimnastyczną  do zajęć ruchowych. Ponadto wokół przedszkola znajduje się duży ogród z placem zabaw, w którym dzieci mogą się bawić  oraz obserwować przyrodę w różnych porach roku.

Przedszkole jest placówką z wieloletnią tradycją, kulturą oraz klimatem przyjaznym dziecku i jego rodzinie. Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

 Co jest dla nas ważne?

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej,
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą ,
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci,
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową,
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • kształtujemy podstawowe powinności moralne,
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia,
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych,
 • rozwijamy wrażliwość muzyczną i plastyczną,
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych.

Nasz wychowanek:

 • jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny,
 • jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
 • zna i szanuje tradycje rodzinne, przedszkolne, regionu i kraju,
 • dba o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych,
 • rozumie świat i wartości w nim nagradzane,
 • jest wrażliwym odbiorcą literatury i sztuki,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • szanuje środowisko przyrodnicze,
 • jest przygotowany do obowiązku szkolnego.

Kompetentna i wykształcona kadra pedagogiczna wspomaga rozwój emocjonalny dzieci, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa oraz własnej wartości.

Wychowawca w naszym przedszkolu to taki:

„który nie wtłacza, a wyzwala,  

nie ciągnie, a wznosi,  

nie ugniata, a kształtuje,  

nie dyktuje, a uczy,    

nie żąda, a zapytuje”.

Przez cały rok organizujemy wiele imprez okolicznościowych, połączonych z występami dzieci, które rozwijają umiejętności recytatorskie, aktorskie i muzyczne oraz budują odwagę i poczucie pewności siebie.

Jesteśmy przekonani, że czas, jaki dziecko spędza w naszym przedszkolu, służy jego wszechstronnemu rozwojowi.

Wicedyrektor – Iwona Bochenek