4 lipca przedszkolaki z grupy V: dzieci z grup „Misie”, „Biedroneczki”
i „Słoneczka”
uczestniczyły w kolejnym zadaniu realizowanym
w ramach programu „Ogrodowe Skrzynki Kontaktowe”.
Tym razem dzieci wspólnymi siłami zasadziły piękne kwiaty i rośliny
w skrzynce umieszczonej na placu przy dawnej bibliotece.

Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem przygotowały podłoże do zasadzenia roślin,
posadziły je, a następnie podlały.
Obiecały także dbać o skrzynkę i przy okazji spacerów
podlewać posadzone przez siebie rośliny.

Następnie dzieci miały możliwość odwiedzić siedzibę stowarzyszenia RSTK,
w której podziwiały prace naszych lokalnych artystów oraz rozpoznawały miejsca przedstawione na obrazach.

Inicjatorom programu serdecznie dziękujemy za zaproszenie.