W ramach programu „EKOPRZYJACIEL”, ogłoszony został konkurs
„Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę”. Celem konkursu było utrwalenie wiadomości
na temat różnego zastosowania wody.
Każda grupa przedszkolna wykonała
pracę plastyczną dowolną techniką.


Komisja spośród wszystkich prac wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – grupa „Kwiatuszki”

II miejsce – grupa „Misie”

III miejsce – grupa „Motylki”

Pozostałe grupy otrzymały wyróżnienie. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni.