„Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada
Idzie do przedszkola wesoła gromada.
Tupią małe nóżki – tupu, tupu, tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch”.

W grupie „Biedroneczki” odbyła się pierwsza i jakże ważna uroczystość – „Pasowanie na przedszkolaka”.
Maluszki zaprezentowały przed swoimi najbliższymi piosenki, wierszyki i krótkie rymowanki.
Złożyły uroczyste ślubowanie, a pani Dyrektor pasowała je na prawdziwych przedszkolaków.
Dzieci dostały dyplomy, medale nawiązujące do nazwy grupy oraz drobne upominki.
Nasze „Biedroneczki” zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Gratulujemy!! Jesteśmy z nich bardzo dumne!
Wychowawczynie: Barbara Musiał, Joanna Wójcik