GRUPA PIĘCIOGODZINNA
08:00-08:30 – Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność w sali, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, zajęcia indywidualne podejmowane z inicjatywy dzieci. Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy oraz o częstym myciu rąk. Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy oraz o częstym myciu rąk.
08:30-08:40 – Zabawa ruchowa.
08:40-09:10 – Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana, inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej, w sali lub w ogrodzie. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk.
09:10-09:30 –  Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, gry i zabawy relaksacyjne,
09:30-09:40 – Czynności sanitarne. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk.
09:40-10:00 – Spożywanie posiłku
10:00-10:30 – Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem  uzdolnionym.
10:30-11:00 – Zabawy dowolne i kierowane. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa, zachowanie dystansu między dziećmi.
11:00-12:30 – Wycieczki i spacery, gry terenowe, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali zajęć, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne. Rozmowa na temat bezpieczeństwa.
12:30-13:00 – Praca stymulacyjno – korekcyjna. Rozchodzenie się dzieci.

GRUPY DZIESIĘCIOGODZINNE    
05:30 -07:20 Schodzenie się dzieci. Dowolna działalność dzieci w sali w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe i tematyczne, konstruowanie z dowolnie wybranych elementów, zabawy w sali wg zainteresowań dzieci. Rozmowa o zachowaniu bezpiecznej odległości w czasie zabawy oraz o częstym myciu rąk.  
7:20 – 7:30 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno- sanitarne. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk.   
07:30 – 08:00 Śniadanie.  
08:00 – 11:00 Przygotowanie sali do zajęć. Różne formy zajęć wychowawczo dydaktycznych w sali prowadzone przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej. Zestawy zabaw ruchowych. Zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk. 
11:00 – 11:15 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno-sanitarne. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk  
11:15 – 12:00 Obiad. Wydawanie rozpoczyna się od grupy najmłodszej do najstarszej.
12:00 – 13:20 Leżakowanie– dzieci młodsze. Odpoczynek – wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacyjnych. Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna lub w małych zespołach (ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia globalnego odczytywania wyrazów); rozwijanie uzdolnień – dzieci starsze. Rozmowy z dziećmi na temat zachowania bezpiecznego dystansu między sobą oraz o konieczności częstego mycia rąk.
13:20 – 13:30 Czynności samoobsługowe oraz higieniczno-sanitarne. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe mycie rąk.  
13:30 – 14:00 Podwieczorek. Wydawanie rozpoczyna się od grupy najstarszej do najmłodszej.  
14:00 -16:30 Inne czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach. Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna, jednolita i zróżnicowana: zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, wg zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa, zachowanie dystansu między dziećmi.  
16:30 koniec pobytu dzieci w przedszkolu