26. czerwca w grupie ,,Motylki” odbył się konkurs wiedzy
pt. ,,Podróż po Polsce”.
Wydarzenie to stanowiło ewaluację innowacji pedagogicznej
,,Z baśnią i legendą poznajemy nasz kraj”
realizowanej w roku szkolnym 2022/2023.
Głównym jej założeniem było kształtowanie poczucia
przynależności narodowej
oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat kultury
oraz tradycji wybranych regionów Polski.

Cel ten został zrealizowany poprzez organizację zajęć dydaktycznych
bazujących na poznaniu legendy.
Podczas konkursu przedszkolaki wykazały się wiedzą
na temat historii powstania państwa polskiego,
stolicy i jej herbu, wybranych regionów,
m.in. Śląska, Małopolski, Mazur, a także gór i Morza Bałtyckiego.
Dzieci, które udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi
na postawione pytania otrzymały medale oraz drobne nagrody.