UWAGA

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku

Oświadczenie – o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.

Przypominamy termin składania wniosków wraz z załącznikami

w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7

13.02.2023 r. – 24.02.2023 r. do godz. 15:00

Prosimy zapoznać się z zasadami naboru

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 846-12-97UWAGA DODATKOWY NABÓR !Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku

Oświadczenie – o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7

04.05.2022 r. – 11.05.2022 r. do godz. 15:00

Prosimy zapoznać się z zasadami naboru

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 846-12-97

UWAGA!

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w roku szkolnym 2022/2023.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie do dnia 7 lutego 2022 r.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2022 r.

Od dnia 14.02.2022 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 7 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka
do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

14.02.2022 r. – 25.02.2022 r. do godz. 15:00

Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-12-97

Dokumenty do pobrania:

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:

Oświadczenie – wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.