W grupie „Pszczółki” odbyło się spotkanie
świąteczne dla Rodziców.
Dzieci zaprezentowały piosenki,
wiersze oraz tańce o tematyce świątecznej.