28 września Misie i Biedronki uczestniczyły w spotkaniu z panią Karoliną, która jest specjalistą do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Przedszkolaki dowiedziały się czym jest hałas i w jaki sposób można go zmierzyć, układały tematyczne puzzle i utrwalały wiadomości z zakresu bezpieczeństwa. Starszaki miały okazję obserwować ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma. Przyglądały się jak należy udzielać pierwszej pomocy oraz w jakich sytuacjach wzywać służby ratunkowe.

Przedszkolaki wykazały się wiedzą którą powinien mieć każdy człowiek, wiedziały na jakie numery alarmowe dzwonić i które połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny, pamiętały, że numer 112 służy nie tylko do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia.