Dnia 10. listopada w grupie ,,Motylki” odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne w ramach innowacji pedagogicznej ,,Z baśnią i legendą poznajemy nasz kraj”. Nawiązując do Narodowego Święta Niepodległości, główny temat zajęć dotyczył legendarnych początków państwa polskiego. Dzieci poznały legendę ,,O Czechu, Lechu i Rusie”, oglądały mapę naszego kraju, omówiły wygląd i znaczenie symboli narodowych, wysłuchały również ,,Mazurka Dąbrowskiego”. ,,Motylki” próbowały odpowiedzieć na pytania: co oznacza słowo ,,niepodległość” oraz dlaczego należy szanować symbole narodowe. Na zakończenie zajęć przedszkolaki starannie wykonały pracę plastyczną – biało-czerwoną mapę Polski oraz otrzymały na pamiątkę piękny emblemat.