Pod koniec października w grupie „Misie” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców.
Tematyką zajęć były zabawy z literami i głoskami.
W czasie zajęć dzieci utrwalały poznane do tej pory litery,
dokonywały analizy i syntezy głoskowej wyrazów,
a także klasyfikowały litery ze względu na ich wielkość (wielkie i małe litery)
oraz na sposób zapisu (litery drukowane i pisane).
W czasie zajęć dzieci odnajdywały wizytówki ze swoimi imionami
oraz określały głoski w nagłosie. 

Wszystkie Misie świetnie radziły sobie z proponowanymi przez nauczyciela aktywnościami,
za co zebrały od swoich rodziców wielkie brawa. 

Zajęcia miały również na celu zapoznanie rodziców
z wynikami diagnozy wstępnej gotowości szkolnej dzieci 6-letnich. 

Wszystkim rodzicom serdecznie dziękuję za przybycie i poświęcony czas.