3.06. w grupie „Biedroneczki” odbyły się zajęcia,
których głównym celem było kształtowanie sprawności
manualnej poprzez zabawy manipulacyjne.
Zabawy manipulacyjne stanowią ważną aktywność w życiu przedszkolaków
i są skutecznym narzędziem wspierającym wszechstronny rozwój dziecka.
Rozwijają zdolności motoryczne i koordynację ruchową, wspierają rozwój sensoryczny
i poznawczy, kształtują kreatywność, wyobraźnię i koncentrację.
Podczas zajęć „Biedroneczki” manipulowały listkami z różnych faktur,
np. z tektury falistej, z bibuły, z papieru, z miękkiej i szorstkiej gąbki i ozdabiały suknię pani Wiosny.
Następnie tworzyły korale nawlekając kolorowy makaron na druciki kreatywne.
Dzieci ozdabiały kwiaty dla pani Wiosny wpinając kolorowe spinacze do płatków.
Uczestniczyły w zabawie ruchowej ” Wiosenny spacer”, gdzie mogły wykazać się sprawnością
rąk podczas zwijania folii lub papieru w kulki. Na zakończenie zajęć przedszkolaki
wyklejały plasteliną środki kwiatów.