22 listopada dzieci z grupy Pszczółki w obecności swoich
Rodziców uczestniczyły w zajęciach otwartych
pt.: „Cztery pory roku- jesienne zabawy”.
Przedszkolaki podczas zabaw dydaktycznych utrwalały swoją wiedzę
na temat znajomości pór roku, a w szczególności jesieni.
Rozwijały umiejętność klasyfikowania i przeliczania.
Starania dzieci zostały nagrodzone brawami.


Dziękujemy Rodzicom za obecność!