Zarządzenie nr 0050.996.2024 Burmistrza Chełmka z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie opieki wakacyjnej w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek

 

od 27.05.2024 r. do 07.06.2024 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny
Deklaracja Rodzicówdotyczy dzieci spoza naszego przedszkola
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola  –  dotyczy dzieci spoza naszego przedszkola